MONSTER ENERGY MAIN PARTNER 2019

Stunt academy


                     

    MOTOTV STUNT ACADEMY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JEDINÁ PROFESIONÁLNA MOTOCYKLOVÁ - KASKADÉRSKA ŠKOLA NA SLOVENSKU !

#MSA - TI PONÚKA :

- CELODENNÉ, KASKADÉRSKE KURZY POD VEDENÍM PROFESIONÁLNYCH SLOVENSKÝCH KASKADÉROV, NIEKOĽKONÁSOBNÝCH DRŽITEĽOV OFICIÁLNYCH REKORDOV A VICEMAJSTROV SVETA V STUNTRIDINGU 2017 / 2019 / 2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÝ CELODENNÝ KURZ #MSA POZOSTÁVA :

 

 

      - PODROBNE VYSVETLENÁ TECHNIKA JAZDY "PO ZADNOM"

 

      - VYHNI SA ZBYTOČNÉMU POŠKODENIU SVOJHO MOTOCYKLA

 

      - VÝUČBA NA NAŠICH TRENAŽHÉROCH JE BEZPEČNÁ A PROFESIONÁLNA 

      

      - V CENE KURZU JE ZAHRNUTÉ AJ OBČERSTVENIE + PLNOHODNOTNÝ OBED PRE KAŽDÉHO UCHÁDZAČA

   

      - OKREM ZÁŽITKOV ODOVZDÁME KAŽDÉMU ÚČASTNÍKOVI JEHO OSOBNÚ FOTOGRAFIU Z KURZU 

    

     - MALÉ PREKVAPENIE OD #MSA / SPOMIENKOVÝ BALÍČEK DOSTANE KAŽDÝ ÚČASTNÍK

    

     - NA KONCI KURZU DOSTANE KAŽDÝ ÚČASTNÍK JEDINEČNÝ CERTIFIKÁT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AKTUÁLNE DÁTUMY KURZOV #MSA  : ​ 

 

 22.05.2021 / LETISKO ŽILINA   

 

! DÁTUMY KURZOV #MSA SA MÔŽU MENIŤ V ZÁVISLOSTI OD POČASIA A ZÁUJMU O JEDNOTLIVÉ LOKÁCIE !

---------------------------------------------------------------------

AKO SA REGISTROVAŤ ? JEDNODUCHO !

---------------------------------------------------------------------

1., VYPLŇ NÁŠ PRIHLASOVACÍ FORMULÁR / PRIHLÁŠKU NA KURZY #MSA  

2., PO OBDRŽANÍ POTVRDZUJÚCEHO EMAILU SI ÚSPEŠNE REGISTROVANÝ

---------------------------------------------------------------------

CENA ZÁKLADNÉHO, CELODENNÉHO KURZU #MSA JE STANOVENÁ NA SUMU - 199,- EUR

---------------------------------------------------------------------

PRE MAXIMÁLNU BEZPEČNOSŤ PREBIEHAJÚ KURZY #MSA  V UZAVRETOM / SÚKROMNOM AREÁLY, NA NEVEREJNEJ A ZABEZPEČENEJ KOMUNIKÁCII.

DĹŽKA TRVANIA CELODENNÉHO, SKUPINOVÉHO KURZU #MSA JE PRIBLIŽNE HODÍN  

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR NA KURZY #MSA
*Meno:
Meno musí byť vyplnené
*Priezvisko:
Priezvisko musí byť vyplnené
*Dátum narodenia:
Dátum narodenia musi byť vyplnený
*Adresa:
Adresa musí byť vyplnená
*Mesto:
Mesto musí byť vyplnené
*PSČ:
PSČ musí byť vyplnené
*E-mail:
Email musí byť vyplnený
Email musí mať správny formát
*Tel.:
Telefón musí byť vyplnený
Položky označené hviezdičkou sú povinné!
ZÁVÄZNE SA PRIHLASUJEM NA:
a) Celodenný moto kaskadérsky kurz "po zadnom" / skupinový
v cene 199,- Eur
b) Celodenný moto kaskadérsky kurz "po zadnom" / individuálny
cena sa stanovuje undividualne
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA:
a) Som plne spôsobilý/á na právne úkony
b) Som zdravotne spôsobilý/á na vedenie motorového vozidla
c) Súhlasím aby hore uvedené údaje boli použité na predpísanej dokumentácie o kurzoch podľa zákona NR SR č.93/2005 Z.z.
Spôsobilosť na právne úkony musí byť potvrdené
Zdravotná spôsobilosť musí byť potvrdená
Súhlas musí byť potvrdený
 
DÁTUM KURZU KTORÉHO SA CHCETE ZÚČASTNIŤ:
Dátum musí byť vyplnený
( JEDNOTLIVÉ DÁTUMY A ALOKÁCIE KURZOV
#MSA
SÚ VYPÍSANÉ VYŠŠIE )
 
TÁTO PRIHLÁŠKA JE ZÁVÄZNÁ S POVINNOSŤOU ZÁLOHOVEJ PLATBY ! ZÁLOHA JE STANOVENÁ NA 50% Z CELKOVEJ CENY KURZU ( 99,50- EUR ). OBJEDNÁVATEĽ JE OPRÁVNENÝ TÚTO PRIHLÁŠKU VYPOVEDAŤ BEZ UVEDENIA DÔVODU KEDYKOĽVEK, NAJNESKÔR VŠAK 7 DNÍ PRED USKUTOČNENÍM KURZU. V TAKOMTO PRÍPADE MÁ SPROSTREDKOVATEĽ NÁROK NA ODMENU VO VÝŠKE 100 % Z CELKOVEJ CENY KURZU. ZMLUVA SA SKONČÍ DORUČENÍM VÝPOVEDE SPROSTREDKOVATEĽOVI ( EMAILOM, ALEBO TELEFONICKY ).
 
Oboznámil som sa s podmienkami kurzov #MSA a súhlasím s ich znením
Oboznámenie s podmienkami musí byť potvrdené
MOTOTV STUNT ACADEMY viac