KTM BRATISLAVA

Podmienky pre použitiePRAVIDLA POUZIVANIA REGISTRACIE:

Vykonaním registrácie užívateľ potvrdzuje, že ním poskytnuté povinné osobné údaje v rozsahu emailová adresa sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom portálu. Registráciou ďalej užívateľ udeľuje súhlas na zaradenie svojich osobných údajov do databázy prevádzkovateľa a na informovanie o ponukách prevádzkovateľa a jeho partnerov.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Prevádzkovateľ sa zaväzuje osobné údaje užívateľa (e-mailová adresa) neposkytnúť tretej osobe bez jeho výslovného súhlasu.

Emailová adresa, ktorú užívateľ pri registrácii uvedie, slúži pre identifikáciu, posielanie registračného linku, prípadne nového hesla.

Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje neposkytnúť prihlasovacie údaje jednotlivých užívateľov tretím osobám.

Prevádzkovateľ portálu nenesie zodpovednosť za údaje poskytnuté užívateľmi.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zásahu do obsahu užívateľského profilu v prípade porušenia všeobecných pravidel používania registrácie.

Prevádzkovateľ portálu prehlasuje, že na požiadanie účastníka môže vykonať zmenu údajov uvedených v jeho profile.

4. Diskusia a hodnotenia:

Zaregistrovaný užívateľ môže prispievať do diskusie a hodnotiť jednotlivé rpíspevky jako videá, súťaže a pod.. Vykonávanie uvedených činností je dobrovoľné a bez nároku na honorár. Užívatelia sa týmto zaväzujú, že ich správy a komentáre nebudú mať charakter správ, ktoré sú vulgárne, urážlivé, poburujúce, obscénne, vzťahujúce sa k propagácii resp. priamo propagujúce násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov, nebudú komerčného charakteru a nebudú podnecovať k páchaniu trestnej činnosti alebo porušovaniu právneho poriadku SR.

Prevádzkovateľ tohto portálu nezodpovedá za obsah správ umiestnených na portál užívateľmi, ani za obsah príspevkov do diskusie, taktiež nezodpovedajú za porušovanie práv duševného vlastníctva, ani iných práv užívateľmi.

Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo zásahu do užívateľského profilu, ako aj právo na odstránenie komentárov, pokiaľ porušujú tieto pravidlá, dobré mravy alebo zákony SR.

Upozornenie: prevádzkovateľ má právo na selekciu užívateľov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aj na zrušenie užívateľského profilu bez udania dôvodu.

MOTOTV STUNT ACADEMY viac